aseri

Aseri vald – väike vald Ida-Virumaa loodeosas, Soome lahe rannikul. Põhjast piirneb vald Soome lahega, läänest Lääne-Virumaa Viru-Nigula vallaga, idast Lüganuse ja lõunast Sonda vallaga.

Aseri valla pindala on 67,1 km2. Sellest 30% on kaetud metsaga, haritavat maad on 41.5%, looduslikke rohumaid 11,4% ja muu maa all on 17,1%.

Aseri valla keskuseks on Aseri alevik, kus elab 1247 inimest. Alevikku ümbritsevad 8 küla. Koogu külas elab 38 inimest, Rannu külas 135, Kõrtsialuse külas 43, Aseriaru külas 23, Kõrkkülas 36, Kalvi külas 43, Kestla külas 26 ja Oru külas 16 inimest.

aserivald

 

Aseri kaugused linnadest:

 • Püssi 18 km
 • Kiviõli 20 km
 • Kunda 25 km
 • Kohtla-Järve 30 km
 • Rakvere 35 km
 • Jõhvi 39 km
 • Tallinn 125 km

Soodsad laenud eraisikutele 24h. Taotle laen internetist 15 minutiga ilma tagatiseta ja palgatõendita. Väikelaen & kiirlaen kätte kodust lahkumata. Vastus kohe.

Sotsiaalteenused ja toetused

Sotsiaalhoolekande ülesandeks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Sotsiaalhoolekanne hõlmab kogu valla elanikkonda.

Aseri valla eelarvest makstavad toetused:

 • sünnitoetus 160 eurot
 • matusetoetus 65 eurot
 • vähekindlustatud elanikele ühekordne sotsiaaltoetus kuni 50 eurot aastas
 • ravikindlustamata isikute ravitoetus
 • Tšernobõli avariis osalenute toetus 38 eurot kvartalis
 • gümnaasiumis õppivate õpilaste sõidutoetus 175 eurot 3 korda õppeaastas

Töötutele ja vähekindlustatud peredele vormistatakse toimetulekutoetust ja vajaduspõhist peretoetus.

Samuti aitab vald lahendada probleeme laste hoolekande ja eestkoste küsimustes ning puuetega inimestele määratakse hooldaja vallavalitsuse korraldusega.

Vaatamisväärsused

 • Kõrkküla vaatekoht ilusa vaatega merele ja Kõrkküla kivirist.
 • Rannu -Kestla soo.
 • Kestla külas rändrahn “Kestla Kühikivi” h=2,4m, ümbermõõt 13,5m.
 • Aseri savikarjäär.
 • Mustmetsa liivakarjäär.
 • Kalvi park ja pargimets. Kalvi mõisa peahoone ja Kalvi moonakamajade varemed.
 • Aseri tsemendivabriku varemed.