hitsaHariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

HITSA Innovatsioonikeskus on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse osakond, mis keskendub oma tegevustes neljale valdkonnale: koolitused, ProgeTiigri programm ning rahvusvahelised koostöövõrgustikud ja projektid.

Tegevusaruanne

HITSA Innovatsioonikeskus loodi Tiigrihüppe SA ja EITSA e-Õppe Arenduskeskuse baasil ning ta eesmärgiks on toetada digiajastu õppimisvõimaluste ja -vahendite rakendamist läbi kolme erineva haridusastme – Tiigrihüpe Koolis programmi, e-Kutsekooli konsortsiumi ja e-Ülikooli konsortsiumi.

Innovatsioonikeskus korraldab koolitusi, seminare ja konverentse ning toetab erinevate juhendite ja tegevuste kaudu digitaalsete õppematerjalide loomist ja IKT vahendite laiaulatuslikumat kasutamist õppetöös.

Oma tegevustes keskendub Innovatsioonikeskus neljale valdkonnale – koolitused, sisutootmine, Tiiger-programmid ja tehnoloogiharidus ning rahvusvahelised koostöövõrgustikud ja projektid.

Soodsad väikelaenud ja kiirlaenud Eestis. Taotlemine internetis ja vastuse laenutaotlusele saab koheselt. Kiirlaenude ja väikelaenude võrdlus.

Koostöö

HITSA Innovatsioonikeskus arendab haridusvaldkonna koostööd nii Eestis kui rahvusvahelises mõõtmes.

Eestis koordineerime haridustehnoloogide võrgustiku, Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli konsortsiumite, samuti Tiigrihüpe Koolis arendusprogrammi tööd.

Esindame Eestit rahvusvahelisel tasandil organisatsioonides European Schoolnet (EUN, Euroopa Koolidevõrgustik), Media & Learning Association, European Distance and e-Learning Network (EDEN), European Foundation for Quality in e-Learning (EFQUEL).

Osalemine rahvusvaheliste võrgustike töös annab meile ühest küljest ligipääsu uuenduslikule infole, aga ka võimaluse jälgida, milliseid praktikaid kasutusele võtta ja millest loobuda. Oleme eesti-poolsed koordinaatorid erinevates rahvusvahelistes projektides.

Asukoht:

Akadeemia tee 21/1 (IV korrus)
12618 Tallinn

HITSA asub Mustamäel, Teaduspargis Tehnopol. HITSA Nutiklassi jõuab kõige lihtsamalt Teaduspargi tänava poolt.

Juriidiline aadress:

Raja 4c
12616 Tallinn

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse uudised ning sündmused leiab aadressilt www.hitsa.ee