Refinantseerimine

Mis on refinantseerimine?

Mõiste „refinatseerimine“ üksikasjalikuks lahtimõtestamiseks jagatakse seda tinglikult kaheks osaks. Esimene osa „re“ – tähendab kordamist, teine „finantseerimine“ – rahasumma andmist. Liites loogiliselt kahte osa kokku võib jõuda järeldusele, et refinantseerimine – see on korduv uus laen, mida võetakse kliendi jaoks soodsamatel tingimustel eesmärgiga tagastada eelmist. Ühendades seda kõike ühte sõnasse, võib kogu seda protsessi nimetada ka „ülekrediteerimiseks“. Seega tekib võimalus asendada teie jooksvat ebasoodsat laenu teisega, mis rahuldaks teie vajadusi. Taolist operatsiooniliiki nimetatakse sihtotstarbeliseks, kuna raha võetakse konkreetse laenu tagastamiseks.
Refinantseerimine

Miks tasub kasutada refinantseerimist:

  • taoline otsus on mõistlik, kui teine pank saab pakkuda teile paremaid laenu kustutamise tingimusi;
  • see aitab säästa laenu tagastamiseks kõrvale pandud raha;
  • on palju mugavam teostada vaid ühte makset mitme makes asemel.

Ühendades kõiki laene refinantseerimise kaudu üheks, saate te mitte ainult soodsamat, vaid ka mugavamat tagasimaksmise viisi.

Kuidas saada refinantseerimist?

Refinantseerimise saamise tingimused ei erine praktiliselt teiste taoliste protseduuride tingimustest:

  • loomulikult, nagu ka iga teise laenu puhul, peab olema maksevõimeline;
  • vanus vähemalt 22 aastat;
  • Eesti kodakondsus, võib olla ka muu riigi kodanik, kuid siis peab omama ametlikku elamisluba Eestis;
  • Kliendi netosissetulek peab olema vähemalt 300 eurot kuus.

Refinantseerimist võib saada summas alates 500 kuni 10000 eurot. Intressimääron 9,9% laenujäägipealtaastas.

Kui laenusumma ületab 7000 eurot, siis on soovitatav leida endale käendajat.

Taotlus refinantseerimise saamiseks

Kõigepealt on vaja kindlasti täita laenu saamiseks vajalikku taotluse vormi. Peab esitama isikuttõendavate dokumentide koopiaid andmete verifitseerimiseks ja konto väljavõtet. Ei lähe palju aega mööda, kui meie töötaja võtab teiega ühendust mõningate detailide täpsustamiseks ja seejärel lepingu sõlmimiseks. Sooritades neid tegevusi panga kodulehel, ei pea te vastust kaua ootama, vaid saate seda juba mõne minuti jooksul. Seda peetakse antud operatsiooni teostamise kõige mugavamaks viisiks.