Kas juba kättesaadud laenu on võimalik tühistada?

Jah, põhimõtteliselt on. Selle kohta kehtib Eesti Vabariigis Võlaõigusseadus, mille alusel on mistahes teenuse tarbijal õigus 14 päeva jooksul sellest taganeda. Seadused kehtivad absoluutselt kõigile laenudele vahet pole, kas see on kiirlaen, auto tagatisel laen, tarbimislaen, hüpoteeklaen, sms laen või mõni teine laen– teil on 14 päeva jooksul õigus sellest, ilma põhjendusi toomata taganeda.

Mida sellises olukorras teha?

Laenust tagamiseks tuleb teil teha mõningad toimingud. Esmalt tuleb kirjutada avaldus. Seda võite teha nii käsikirjas paberile või arvuti taga ning digitaalselt allkirjastades. Kindlasti märkige avalduses ära ka kuupäev, millal laenu saite ning millal selle laenuandjale tagastate. Täpsemad andmed laenu tagastamiseks saate oma lennufirmalt, kindlasti kasutage neid, siis pole neil teie laenu tagasimakse jälgimisega probleeme.

Kindlasti tuleb laen tagastada laenuandjale vähemalt 30 päeva jooksul peale vastavasisulise avalduse tegemist. Samuti veenduge, et avalduses kirjas olevad andmed oleksid korrektsed ning, et see oleks allkirjastatud.

Kas laenu tühistamine maksab midagi?

Üldjuhul ei saa laenufirmad tuginedes seadusele suuri tasusid nõuda. Küll aga tuleb arvestada, et laenu tühistamine maksab kindlasti midagi. Kõige levinumaks kulutuseks laenu tagastamisel on intress. See tähendab, et laenufirma saab intressi nõuda ainult nende päevade eest, kui laen oli teie valduses.

Lisanduda võivad ka mõned laenu võtmisel vajalikud registritrükkide tasud, mille eest tasumise kohustus lasub inimesel, kes laenu sai. Siiski on need summad üsna väikesed.

Täpsema ülevaate laenu tühistamisega seotud kulutustest saate siis, kui laenuandja on teie avalduse läbi vaadanud ja selle kinnitanud. Kui te ei tasu kõiki laenu tühistamisega seotud kulutusi peetakse laenu endiselt aktiivseks.

Laenu ennetähtaegne tagastamine

Kui soovite laenu enne tähtaega tagasi maksta säästate intressidelt, kuid tasub meelespidada, et see ei pruugi olla odavam, kui lepingust taganemine.Iga sammu korral, mis pole täpne laenulepingu järgimine tuleb teha vastav avaldus, sama kehtib ka ennetähtaegse makse korral. Enne laenu ennetähtaegset tasumist saadab laenufirma teile täpse summa, mis tagastamisele kuulub ja muu vajaliku info laenu tagasi maksmiseks.

Nii või teisiti võivad mõned laenu andvad ettevõtted nõuda hüvitist, sest neil jäi oodatav kasum intresside näol siiski saamata, kuid on ka selliseid firmasid, mis seda ei tee.

Mis saab siis, kui ma ei jõua laenu tagasi maksta?

Kui juhtub, et te ei jõudnud õigel ajal laenu tühistada ning otsustasite laenu siiski ära kulutada ning peagi avastasite, et te siiski ei suuda seda laenu õigel ajal maksta, siis võtke kindlasti laenufirmaga ühendust. Üheks võimaluseks on ka laenu refinantseerimine. Seda juhul kui teile tundub, et käesolev laen on teie jaoks liiga kallis. Täpsema info saamiseks kontakteeruge oma laenupakkujaga.

Loe ka neid kasulikke artikleid

Laen maksehäirega Laen maksehäirega - kas on võimalik? Üldine hea tava näeb ette, et kui soovite edaspidises elus laenu võtta  tuleb selleks eelnevad laenud korralikult, ilma maksehäireteta, tagasi maksta. Kui te pole selleks võimeline, siis ei tasu teil teenuseid nagu kiirlaen,tarbimislaen, väikelaen, hüpoteeklaen,...
Nõuanded raha laenamiseks Laenu võtmine on tähtis otsus ning seda ei tohiks teha kergekäeliselt, sellepärast on alati hea lugeda laenamise kohta käivaid nõuandeid. Pole vahe, millist laenu võtta soovite, olgu selleks siis kiirlaen, smslaen, auto tagatisel laen, kinnisvaralaen, hüpoteeklaen või mõni teine laen, alati on tark ...
Isikutuvastus ja kuidas seda tehakse Mis on isikutuvastus? Peale suurt eesti kiirlaenu buumi ja kontrollimatut laenu võtmist, mis võimaldas kurjategijatel tavaliste inimeste identiteeti kasutades nende nimel laenu võtta kehtestati Eestis 2008 aastal “Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus“, mis sätestas, et kõik inimesed, kes soovi...
Hüpoteeklaenu taotlemine Milliseid dokumente on laenu taotlemiseks vaja? Enamikke laenusid on võimalik taotleda internetist, sest laenu avaldused on laenufirmade lehekülgedel kättesaadavad. Samuti on laenu saamiseks võimalik enamik dokumente edastada interneti teel. Laenufirma kontorisse on mõne laenu puhul vaja kohale min...
Tag: , , , , , , ,