Ärilaen

ÄrilaenNagu selle laenuteenuse nimest juba tuletada võib on ärilaen otseselt seotud äritegevusega ning seda saab võtta. Kui omate isiklikku ettevõtet, näiteks juhul kui teie ettevõttel on vähe  käibevahendeid, kuid nii mõnedki plaanid oleks endiselt vaja teostada.

Samuti võib seda laenu kasutada investeerimiseks ning oma äri laiendamiseks.

Ärilaenu võtmiseks pole oluline see, kas ettevõte on juba kaua toiminud või uus, uue äriprojekti teostamiseks on ärilaen äärmiselt hea vahend.

Sellise laenu taotlemine on kiire, tagastamisprotsess üsna mõistlik ning intressid soodsad. Kõik see on loodud, et laenu võtmine oleks kliendile võimalikult mugav ning soodne.

Ärilaenu abil saate muuta oma eduka ettevõtte veelgi edukamaks või seda hoopiski laiendada.

Ärilaenusid on kahte sorti: tagatiseta ärilaen ja tagatisega ärilaen. Kuna sellise laenu puhul on tegemist üsna suurte summadega eeldab laenu taotlemine tagatist. Tagatiseks sobib hästi kinnisvara, näiteks korter või maja.

Millised ettevõtted pakuvad ärilaenu?

Laenuseaduse muudatuste tagajärjel pakutakse ärilaenu isegi rohkem kui eraisikutele suunatud laenu. Oma võrdluses toome välja kolm erinevat ärilaenu, mis teie ettevõtlusele kaasa aitavad.

Ärilaen.ee

Selle ettevõtte ärilaen pakub mitmeid erinevaid ärilaenu võtmise võimalusi. Nende ärilaen on mõeldud nii investeeringuteks, kui ajutiselt esinevate rahavajaduste katmiseks, samuti projektide rahastamiseks.

 • Käendusega ärilaen kuni 5000 eurot, lisakäendusega kuni 10 000 eurot. Tagatise olemasolul ärilaen kuni 100 000 eurot.
 • Ärilaenu tagasimakseperioodid algavad 30 päevast kuni 24 kuuni.
 • Ärilaenu saab tagasi maksta vaba graafikuga, see võimaldab põhiosa tähtajatut kasutamist.

Hüpoteeklaenu ärilaenHüpoteeklaenu ärilaen

Hüpoteeklaenu ärilaen kannab nime ettevõtte laen. Hypoteeklaen.ee pakub laenu ettevõtetele oma põhivara või käibekapitali suurendamiseks, projektide finantseerimiseks, laienemiseks, kinnisvara soetamiseks, jne põhjusel.

 • Ärilaenu saamise eelduseks on tagatise olemasolu, see peab asuma Eestis.
 • Väljastatava laenu summa maksimaalne suurus on 60% tagatise väärtusest.
 • Laenu tagasimakseperiood on maksimaalselt kuni 15 aastat.
 • Ärilaenu saab taotleda nii füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) või juriidiline isik.
 • Laenuleping sõlmitakse kontoris kohapeal. Kontorid on esindatud: Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus.

Capitalia ärilaen

Capitalia ärilaen on keskmise pikkusega laen ettevõtetele käibekapitali või põhivara investeeringuteks. See laen on loodud spetsiaalselt väiksemate ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Ärilaenu taotlemisega ei kaasne lisakulutusi, ka siis kui laenuotsus pole positiivne.

 • Laen summas kuni 100 000 eurot.
 • Laenu tähtaeg kuni 36 kuud.
 • Laenu intress 8%.
 • Kui võtate laenu alla 25 000 euro pole tagatist vaja.
 • Laenu võtmiseks nõutavad dokumendid: konto väljavõte ja bilanss.

Krediidipanga ärilaen

Krediidipank pakub oma klientidele nii lühiajalist laenu kui pikaajalist ärilaenu, mis lähtub kliendi vajadustest. Lühiajaline laen on käibekapitalilaen, mis on loodud lühiajaliseks investeeringuks või mingi teatud kindla projekti rahastamiseks.

Krediidipanga ärilaen

 • Lühiajalise laenu tagastamise tähtaeg on kuni 2 aastat.
 • Sellise laenu võtmine eeldab tagatist, ehk kinnisvara hüpoteeki.
 • Laenu saab tagasi maksta kas osadena või kogu laenatud summa korraga.
 • Käibekapitalilaenu taotlemiseks on vaja ära täita avaldus, esitada finantsaruanded (2 viimase aasta majandusaruanded ning jooksva majandusaasta kvartalite finantsaruanded, mis ei ole vanemad kui 2 kuud).

Teine teenus, mida Krediidipank pakub on pikaajaline ärilaen. See sobib hästi pikaajalisteks investeeringuteks suurematesse projektidesse, samuti ettevõtte laiendamiseks ja põhivara uuendamiseks.

 • Laenu tagasimakse tähtaeg on kuni 7 aastat.
 • Selline ärilaen eeldab ka omapoolset suurt finantseeringut 20% ulatuses, ülejäänu katab pank.
 • Samuti on laenu saamiseks nõutav kinnisasja hüpoteek.
 • Lisatagatisena KredEx või MES käendus, kommertspant põhivarale ja muule vallasvarale, deposiit, eraisiku või juriidilise isiku käendus
 • Pikaajalise ärilaenu taotlemiseks on samuti vaja esitada taotlus ning finantsdokumendid, lisaks veel eksperthinnang tagatisele.

Üldised ärilaenu tingimused

Kuna ärilaenu puhul on enamasti tegemist suurema laenuga nõuavad enamik sellist laenu pakuvad ettevõtted tagatise olemasolu, kuigi leiduv ka erandeid nagu Capitalia, mis annab kuni 25 000 euro suuruse laenu ilma tagatiseta. Avalduse tegemine ärilaenu saamiseks on elektrooniline. Sellega kaasa tuleb panna ettevõtte finantsaruandlus, milline täpsemalt, see oleneb juba konkreetsest ettevõttest.

Hea on see, et ärilaenusid antakse nii pikema kui lühema tagasimakse ajaga. See võimaldab teil valida laenu, mis teie ettevõttele ja eesmärkidele kõige paremini sobib. Ärilaen on võrreldes tavalise kiirlaenuga erinev selle poolest, et isikutuvastust pole vaja. See tuleneb asjaolust, et enamik ärilaenu lepingutest allkirjastatakse kontoris kohapeal.

 

Üldised ärilaenu tingimusedJärgmine asi, mida kindlasti peaks teadma on see, et ärilaenu taotleja ettevõtte juhatuse liikmetel ei tohi olla registris maksehäireid ega maksuvõlga. Mõned ettevõtted tunnistavad tagatise asemel ka juhatuse liikme käendust. Ärilaenu saavad võtta nii füüsilisest isikust ettevõtjad, kui ka juriidilised isikud. Alustavad ettevõtted võivad pakkuda ka oma äriplaani, seda eriti juhul kui taotlevad suuremat laenu. See annab laenu väljastavale ettevõttele kindluse nende tulevase maksevõime suhtes.

Mis puudutab dokumentatsiooni siis nõutakse ärilaenu võtmisel näha viimase kvartali bilanssi ja kasumiaruannet, võidaks paluda finantsdokumentide esitamist kae viimase tegutsemisaasta kohta, mis aruandeid täpselt nõutakse oleneb võetava laenu summadest ja selle kasutamise eesmärgist.

Ärilaenu puhul on oluline teadmine, et teatud tüüpi ärilaenusid saab tagasi maksta nii osadena, kui täies mahus ühe korraga. Ärilaenu taotlemisel peate arvestama, et see protsess võtab aega, kuni analüütikud teie laenuga seonduvad dokumendid läbi vaatavad ja otsuse langetavad.

Kui valite vaba ärilaenu tagasimakse graafiku, tuleb igal kuul tasuda ainult laenu intressi ning põhiosa maksate tagasi, siis kui teil selleks raha on. Selline võimalus on äärmiselt hea, kui soovite osaleda riigihangetel ning teil on töö tegemiseks, mille eest tasu saate kuude möödudes, vaja käibevahendeid.

Enne ärilaenu taotlemist saate nõu pidada ka laenu väljastavate ettevõtete spetsialistidega, nad aitavad teil välja selgitada teie võimalustele ja vajadustele kõige paremini sobiva laenu ning nõustavad ka laenu saamiseks vajalike dokumentide koha pealt. Kindlasti kasutage seda võimalust, sest nii leiate endale kõige paremini sobivate tingimustega ärilaenu, mis on teile pikas perspektiivis väga kasumlik.

Sisukord

FerratumBank laen

[ratings]