Kasutustingimused

Isikuandmete töötlemine ja kasutamine

  • Sinulaen.ee ei avalda kolmandatele isikutele veebilehe külastajate ja kasutajate isikuandmeid, välja arvatud juhtudel, kui see on vajalik konkreetse teenuse osutamiseks või tulenevalt Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
  • Sinulaen.ee veebileht järgib isikuandmete töötlemisel ja kasutamisel Isikuandmete kaitse seaduses sätestatut.

Meie vastutus

  • Sinulaen.ee ei vastuta ühegi vaidluse eest, mis on tekkinud laenuandja ja laenusaaja vahel. Kõik väljastatud laenu või laenutaotluse tagasilükkamisega seonduvad probleemid kuuluvad vastava krediidiasutuse pädevusse.
  • Sinulaen.ee jääb kõikides vaidlustes erapooletuks. Sinulaen.ee ei ole seotud laenuandja ja laenusaaja vaheliste lepingutega ning ei ole vastutav ühegi sellise lepingu rikkumise või teiste seonduvate probleemide eest.
  • Sinulaen.ee vastutab üksnes info eest, mis on veebilehel avaldatud. Sinulaen.ee ei saa garanteerida, et veebilehel avaldatud informatsioon on alati kõige uuem, kuna juhul, kui krediidiasutus on viinud läbi muudatusi, ei saa me garanteerida, et Sinulaen.ee veebilehel avaldatakse seesama informatsioon koheselt. Me anname endast kõik, et informatsioon avaldada võimalikult kiiresti, ent me ei vastuta, kui veebilehel ei ole avaldatud kõige hiljutisem teave.
  • Sinulaen.ee rõhutab, et laen on finantskohustus ning sellesse ei tohi suhtuda kergekäeliselt. Seetõttu, alati enne laenukohustuse võtmist, kaalu hoolikalt oma igakuiseid sissetulekuid ja kohustusi ning hinda oma tagasimakse võimekust. Sa oled kohustatud suhtuma laenukohustusse täie tõsidusega ning seetõttu, juhul, kui sa ei ole täiesti kindel oma võimes laenukohustusega toime tulla, soovitame me mõelda pikalt järele ning kaaluda kõiki valikuid enne laenulepingu sõlmimist.