SEB uuring: Eesti kodanikud on valmis võtma laene turul aktiivsemalt tegutsejatelt

Laenud Eestis on jälle populaarsedVäikelaen on Eestis endiselt väga populaarne. SEB uuringu kohaselt on 60%  riigi kodanikest nõustub SEB uuringuga ning on valmis kaupu krediidi eest ostma.

Krediidi aktiivsuse suurenemist ei jälgita nende kodanike seas, kelle sissetulek on kuni 500 eurot. Maksimaalne soov Eestis väikelaenu võtta on keskmise ja kõrge sissetulekuga inimestel, kes töötavad juhtivatel ametikohtadel või  teenindussektoris.

Kõige ettevaatlikumad laenuvõtjad olid eakad inimesed, kes ei võta sageli laenu ning madalapalgalised töötajad. Esimesed ei võta Eestis aktiivselt väikelaenusid oma madalate sissetulekute pärast, samuti paljude laenuandjate esitatud vanuripiirangute tõttu.

90% vastanutest on valmis võtma väikelaenu ühest pankades ja ainult 30% vastanutest eelistavad täpseid osamaksete graafikuid.

Kõigest 10% vastajatest on valmis taotlema laenu kiirlaenudele spetsialiseerunud ettevõttest, samas kui 65% kõigist SEB poolt intervjueeritud inimestest on elu jooks võtnud kolm või enam väikelaenu. Veelgi enam, 30% vastanutest usub, et Eesti väikelaen on sageli  kõige parem lahendus oma finantsprobleemide kõrvaldamiseks.

 

Majandus kasvab – laenusid võetakse

Majandus kasvab - laenusid võetakseEralaenude sektori juht Triin Raudsepp ennustab, et väikelaenude mahu kasv Eestis tuleneb riigi heast majandusolukorrast.

Majandus kasvab ja sellest tulenevalt on kodanikud veendunud, et neil on võimalik laenukohustusi õigeaegselt tagastada ning sellepärast on nad valmis neid usaldama.

Kuid samas märkis ta, et Eesti elanikud on muutunud laenu taotlemisel võimaluste suhtes valivamaks ja nad püüavad valida vähem kallid laenuandjate pakkumised.

Uuring, mille tulemused on välja toodud üleval, viidi läbi 2018. aasta juunis ja selles osales 1600 Eesti elanikku, kes olid selle toimumise ajal SEB kliendid. Uuringu põhieesmärgiks oli välja selgitada, kuidas Eesti elanikud peamistest väikelaenu tüüpidest aru saavad – tarbimislaenud, osamakse laenud, väikelaenud, krediitkaardid, arvelduslaenud.