Olulised muudatused kiirlaenuga seonduvates seadustes.

Kui kiirlaen Eesti laenuturule sisenes, siis ei olnud meil veel seadusi, mis sellist liiki laenudele rakenduksid. Kuna probleemid ilmnesid üsna kiirelt, siis tänaseks päevaks on meil eesti smslaenu reguleeriv seadustik täiesti olemas.

Põhjus, miks kiirlaenu võtmist reguleerima hakati on lihtne: inimesed võtsid laenu pikemalt järele mõtlemata, samuti ei kontrollitud nende tausta, laenu said põhimõtteliselt kõik, kes tahtsid.

Sellise kontrollimatu laenu võtmise tagajärg on hulk silmini võlgades inimesi, kes pidid nüüd maksma ebareaalseid intresse, mis kiirlaenu puhul mägedesse kasvasid.

Pärast inimeste massilisi probleeme kiirlaenude mitte tagasi maksmisega hakati seda valdkonda Eestis paremini reguleerima ning loodi uued seadused.

  • Nüüd saavad laenu anda ainult ettevõtted, mis omavad Finantsinspektsiooni poolt väljastatud tegevusluba. Selline seadus on positiivne ka inimesele, kes laenu võtab – ta ei pea kartma pettust ja teab kiirlaenu võttes, et teeb seda seaduslikust ettevõttest, mille tegevus on reguleeritud.
  • Krediidiandjate ja vahendajate seadus §49 näeb ette, et laenu väljastaval ettevõttel on kohustus laenusaaja krediidivõimekust, krediidiajalugu ning sissetulekut kontrollida. Samuti on fikseeritud ka krediidi kulukuse ülemmäär ning laenuleping on tühine, kui see ületab Eesti Panga poolt kehtestatud maksimumi.
  • Krediidi kulukuse ülemmäära kehtestamine laenu võtmisel on olnud tervitatav muutus, sest kui kiirlaen turule tuli kehtestas iga firma endale ulmeliselt kõrgeid intresse ja krediidi kulukuse määra, mis otseses mõttes laostas inimesi, kes kiirlaenu võtsid ja halvendas nende majanduslikku olukorda.
  • Uudne on ka see, et mistahes laenu väljastav ettevõte tohib maksega hilinenu kliendile saata vaid ühe tasulise meeldetuletuskirja ning ei saa olukorda rahateenimiseks kurjalt ära kasutada.
  • Kuna üheks probleemiks kiirlaenude puhul oli see, et laenu võeti võõraste dokumentidega nii, et nende omanik sellest midagi ei teadnud,  kehtestati selle tulevikus vältimiseks Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus. See näeb ette, et laenu võtta soovija peab oma isiku tuvastama kasutades selleks ID-kaarti ja tehes seda internetis või ilmuma laenu väljastava ettevõttega kokkulepitud identifitseerimispunkti.

 

Kõik eelpoolmainitud vastuvõetud seadused, mis reguleerivad laenu saamist, täidavad oma ülesannet ning nende abil saab vältida olukordi, kus laenu saaksid maksejõuetud inimesed.

Samuti on nüüd teiste inimeste identiteedi kasutamine kuritegelike laenude võtmisel palju keerulisem.

Laenuturgu reguleerivad seadused on loodud selleks, et kaitsta nii laenu võtjat, kui laenu väljastavat ettevõtet.