Milliseid dokumente on laenu taotlemiseks vaja?

Enamikke laenusid on võimalik taotleda internetist, sest laenu avaldused on laenufirmade lehekülgedel kättesaadavad. Samuti on laenu saamiseks võimalik enamik dokumente edastada interneti teel. Laenufirma kontorisse on mõne laenu puhul vaja kohale minna, kas siis oma isiku tuvastamiseks või hüpoteeklaenu ja teiste suuremate laenude puhul lepingu sõlmimiseks.

Taotluses tuleb teil tõestada oma krediidivõimekust, edastada infot oma kulude ja tulude kohta ning kui võtate kinnisvara tagatisel laenu, siis täpsustada oma tagatise andmeid.

Hüpoteeklaenu võtmiseks tuleb lisaks avaldusele esitada ka kinnisvara hindamise akt. See määrab  ära teile väljastatava laenu summa, mida antakse 80-90% ulatuses tagatise väärtuses. Enne laenu taotlemist veenduge, et teie kinnisvara hindaja on laenufirma poolt heakskiidetud.

Kiirlaenu taotlemiseks enamasti kusagile minna vaja ei ole, sest paljud ettevõtted võimaldavad ID-kaardi abil oma isiku tuvastada kodust lahkumata. Samuti pole smslaenu võtmiseks enamasti edastada ka pangaväljavõtet. Mõnikord võidakse seda siiski nõuda, juhul kui laenate suurema summa või olete uus klient.

Erinevate dokumentide esitamise vajadus oleneb suuresti firmast, mida laenu võtmiseks kasutate. Kui soovite võtta kiirlaenu, siis enamasti on sellist teenust pakkuvate firmade tingimused sarnased. Tavaliselt on rohkem dokumente vaja esitada, siis kui soovite suuremat laenu võtta, kui seda on kiirlaen või siis teise nimega smslaen.

Kas ja kui palju maksab laenu taotlemine?

Siinkohal olenevad tasud sellest, millist laenu võtta soovite. Kui tegu on kiirlaenuga, siis sellel on enamasti vaja tasuda ainult intress, harvemal juhul ka laenu alustamise tasu. Kui soovite võtta hüpoteeklaenu, siis lisandub rohkem tasusid, näiteks lepingutasu, notaritasu, riigilõiv ning hindamisakti tasu. Kinnisvara tagatisel võetava laenu üheks tingimuseks on tagatise kindlustamine, seda võib samuti laenu taotlemisega seotud kulutuseks nimetada.

Lepingu sõlmimise tasu

Kõigi kinnisvara tagatisel sõlmitavate laenudega kaasneb lepingutasu, mis tavaliselt peetakse kinni laenusummast. Seega oleneb see otseselt teie poolt võetavast laenust. Kuna hüpoteeklaen on suur laen, siis on selle lepingutasu olenevalt firmast tavaliselt 1-3% laenusummast. Paljud laenu andvad ettevõtted on kehtestanud oma lepingutele miinimumtasud, kindlasti tasuks seda enne laenu võtmist põhjalikumalt uurida.

Tagatise hindamisakt

Kinnisvara tagatisel võetav laen ja selle suurus oleneb otseselt tagatise väärtusest, sellepärast on vaja selle kinnisvara hindamise akti. Veenduge, et see dokument oleks väljastatud laenufirma poolt tunnustatud hindaja poolt, muul juhul võib tekkida vajadus selle järele, et peate laenu saamiseks oma kinnisvara mitu korda hindama ning see pole just odav teenus. Samas leidub ka selliseid firmasid, kes pakuvad neilt laenu võttes ise tasuta hindamist. See on hea võimalus kuludelt kokku hoida.

Notaritasu

Viimane samm enne hüpoteeklaenu saamist on notariaalselt kinnitatud lepingu sõlmimine. Notar seab kinnisvarale hüpoteegi ning teeb vastavasisulise kande Kinnisturaamatusse, kus see on seni, kuni laen on täies ulatuses tagasi makstud. Laenu tagasimaksmisel hüpoteek kustutatakse. Notaritasu maksmine on laenuvõtja kohustus.

Kodukindlustus

Võttes hüpoteeklaenu peab teie kinnisvara olema kindlustatud, sest laenuandja soovib omada garantiid, et kui sellega peaks midagi juhtuma, siis tema oma rahast ilma ei jää. Kui võtate kinnisvara tagatisel laenu pangast, siis paljud Eesti pangad pakuvad koos laenuga ka soodsat kodukindlustust. Kui te sellist pakkumist pole leidnud, pöörduge abi saamiseks kindlustusmaakleri poole.

Kinnisvara,mis on hüpoteeklaenu tagatiseks, peab olema kindlustatud kogu laenu tagasi maksmise perioodi vältel ning laenufirma kontrollib, et see ka nii oleks. Kui te pole kindlustust teinud võib sellega kaasneda leppetrahv.

Kui kiiresti saab laenu kätte?

Jällegi oleneb see laenutüübist. Kiirlaen, smslaen ning tarbimislaen on põhimõtteliselt kättesaadavad kõigest paari tunni, kuni päevaga. Hüpoteeklaenu taotlemine võib kauem aega võtta aga vähemalt kahe nädalaga peaks ka selle laenu oma arveldusarvele saama. Palju oleneb ka sellest, kui korras on teie dokumendid ning kui hea krediidivõimekus. Mida parem see on, seda kiiremini laenu kätte saate.

Suurema laenu puhul mängib rolli ka vormistamise kiirus. Hüpoteeklaenu puhul see, kui kiiresti saate aja notari juurde või oma valdusesse kinnisvara hindamisakti. Kui kõik vajalikud toimingud on tehtud, laekub laen teie arvele koheselt.