Kas juba kättesaadud laenu on võimalik tühistada?

Jah, põhimõtteliselt on. Selle kohta kehtib Eesti Vabariigis Võlaõigusseadus, mille alusel on mistahes teenuse tarbijal õigus 14 päeva jooksul sellest taganeda. Seadused kehtivad absoluutselt kõigile laenudele vahet pole, kas see on kiirlaen, auto tagatisel laen, tarbimislaen, hüpoteeklaen, sms laen või mõni teine laen– teil on 14 päeva jooksul õigus sellest, ilma põhjendusi toomata taganeda.

Mida sellises olukorras teha?

Laenust tagamiseks tuleb teil teha mõningad toimingud. Esmalt tuleb kirjutada avaldus. Seda võite teha nii käsikirjas paberile või arvuti taga ning digitaalselt allkirjastades.

Kindlasti märkige avalduses ära ka kuupäev, millal laenu saite ning millal selle laenuandjale tagastate.

Täpsemad andmed laenu tagastamiseks saate oma lennufirmalt, kindlasti kasutage neid, siis pole neil teie laenu tagasimakse jälgimisega probleeme.

Kindlasti tuleb laen tagastada laenuandjale vähemalt 30 päeva jooksul peale vastavasisulise avalduse tegemist.

Samuti veenduge, et avalduses kirjas olevad andmed oleksid korrektsed ning, et see oleks allkirjastatud.

Kas laenu tühistamine maksab midagi?

Üldjuhul ei saa laenufirmad tuginedes seadusele suuri tasusid nõuda. Küll aga tuleb arvestada, et laenu tühistamine maksab kindlasti midagi.

Kõige levinumaks kulutuseks laenu tagastamisel on intress. See tähendab, et laenufirma saab intressi nõuda ainult nende päevade eest, kui laen oli teie valduses.

Lisanduda võivad ka mõned laenu võtmisel vajalikud registritrükkide tasud, mille eest tasumise kohustus lasub inimesel, kes laenu sai. Siiski on need summad üsna väikesed.

Täpsema ülevaate laenu tühistamisega seotud kulutustest saate siis, kui laenuandja on teie avalduse läbi vaadanud ja selle kinnitanud.

Kui te ei tasu kõiki laenu tühistamisega seotud kulutusi peetakse laenu endiselt aktiivseks.

Laenu ennetähtaegne tagastamine

Kui soovite laenu enne tähtaega tagasi maksta säästate intressidelt, kuid tasub meelespidada, et see ei pruugi olla odavam, kui lepingust taganemine.

Iga sammu korral, mis pole täpne laenulepingu järgimine tuleb teha vastav avaldus, sama kehtib ka ennetähtaegse makse korral.

Enne laenu ennetähtaegset tasumist saadab laenufirma teile täpse summa, mis tagastamisele kuulub ja muu vajaliku info laenu tagasi maksmiseks.

Nii või teisiti võivad mõned laenu andvad ettevõtted nõuda hüvitist, sest neil jäi oodatav kasum intresside näol siiski saamata, kuid on ka selliseid firmasid, mis seda ei tee.

Mis saab siis, kui ma ei jõua laenu tagasi maksta?

Kui juhtub, et te ei jõudnud õigel ajal laenu tühistada ning otsustasite laenu siiski ära kulutada ning peagi avastasite, et te siiski ei suuda seda laenu õigel ajal maksta, siis võtke kindlasti laenufirmaga ühendust.

Üheks võimaluseks on ka laenu refinantseerimine. Seda juhul kui teile tundub, et käesolev laen on teie jaoks liiga kallis. Täpsema info saamiseks kontakteeruge oma laenupakkujaga.