Laen maksehäirega – kas on võimalik?

Üldine hea tava näeb ette, et kui soovite edaspidises elus laenu võtta  tuleb selleks eelnevad laenud korralikult, ilma maksehäireteta, tagasi maksta. Kui te pole selleks võimeline, siis ei tasu teil teenuseid nagu kiirlaen, tarbimislaen, väikelaen, hüpoteeklaen, autolaen, jne üldse tarbida.

Tegelikult pole vahet, millise laenuliigiga on tegu, laenu võttes peaks inimene käituma vastutustundlikult ja teadma, kas ta on selle tagasimaksmiseks võimeline. Vastasel juhul on see koht, kust probleemid maksehäiretega alguse saavad.

Mis on maksehäired ja kuidas need tekivad?

Maksehäired on hilinenud maksed, mille suhtes pole sõlmitud eraldi tagasimakse kokkuleppeid ning mis jäävad tasumata ja lähevad kirja maksehäirete registrisse. Need on leitavad, kui krediidiasutused uue laenu taotlust läbi vaadates teie tausta kontrollivad. Siinkohal mõjutavad maksehäired ka järelmaksu saamise võimalust.

Üldiselt on sellised andmed leitavad väga pika aja jooksul pärast laenu tasumist ja uut laenu on sellise mainega raske saada. Samuti võib maksehäirete olemasolu mõjutada ka renditeenuste (korteri ja auto rent) ja liisimisvõimaluste kasutamist.

Juhul, kui teil avaneb võimalus siiski ka maksehäirega laenu saada, siis mõelge uue laenu võtmine kindlasti hoolikalt läbi, sest kui taaskord võlgu jääte on probleeme rohkem kui enne.

Millised asutused annavad maksehäiretega inimestele laenu?

Üldiselt Eesti pangad maksehäirega inimesele ilma lisagarantiita laenu ei anna. Selleks, et maksehäirega inimene pangast laenu saaks peab tal olema maksevõimeline käendaja või tuleb võtta kinnisvara tagatisel hüpoteeklaen või auto tagatisel laen.

Laenu tagatiseks võib olla isiklikult omatav kinnisvara nagu näiteks korter, maja, suvila, maa, jne. Arvestada tuleb, et kui jätate laenu tagasi maksmata on pangal õigus teilt kinnisvara käest ära võtta.

Ka tagatise olemasolul kaalub laenukomisjon hoolikalt teie maksevõimet ja alles siis langetab otsuse teile laenu andmise kohta. Ilma igasuguse tagatise või käendajata maksehäirega inimene ühestki eesti pangast kindlasti laenu ei saa.

Üldised tingimused maksehäirega laenu võtmiseks on:

 • Kinnisvara
 • Piisavalt suur sissetulek (netopalk).
 • Maksevõimelise käendaja olemasolu.
 • Teistlaadi laenuandja kasutamine, nagu näiteks eraisiku.

Kust saab laenu maksehäiretega inimene?

Kuigi maksehäirete korral võib inimesel laenu saamise suhtes üpriski lootusetu tunne olla, leidub ka ettevõtteid, mis teatud tingimustel sellistele inimestele laenu väljastavad. Sellisteks laenuliikideks on: kiirlaen auto tagatisel ja hüpoteeklaen ehklaen kinnisvara tagatisel, jne. Kindlasti tasuks nende tingimustega enne uue kohustuste võtmist lähemalt tutvuda. Allpool on mõned neist välja toodud:

 Mogo – laen auto tagatisel

Ettevõte pakub laenu nii juriidilistele kui füüsilistele isikutele ning on tegelenud sellega viimased 5 aastat aktiivselt mitmetes Euroopa riikides, sealhulgas ka Eestis. Mogo poolt pakutavat laenu võib kirjeldada kui kiirlaenu auto tagatisel. Kiirlaenu sellepärast, et vastus laenuotsuste kohta saabub kiiresti ja laenu väljastamine toimub otse internetist. Samadel põhimõtetel töötab ka kiirlaen ehk sms laen.Võrreldes kiirlaenuga on auto tagatisel laen tavaliselt soodsam ja intressid madalamad.

Kuna autolaen on võrreldes teiste laenudega odav laen, siis on Mogo lepingutasu 5% lepingusummast. Tagatiseks mineva sõiduki hindamine on laenajale tasuta ja sõiduki vanuse suhtes ettevõttel piiranguid pole.Siiski peab tagatiseks oleval auto olema kehtiv tehnoülevaatus.

Taotle kohe

Üheks suureks plussiks Mogo puhul on see, et saate oma autoga edasi sõita, ettevõte ei võta seda enda valdusesse. Siiski tuleb auto Mogo nimele ümber vormistada ja teie jääte sõiduki esmakasutajaks.Laenu antakse summas 5000-10000 eurot ning laenu maksimaalne tagasimakseperiood on 72 kuud.Peale laenu saamist sõlmitakse sõidukile uus  kindlustuspoliis. Laenu mitte maksmise korral auto võõrandatakse võlgnikult. Kui edukalt laenu tasute vormistatakse auto tagasi teie nimele.

 

 Hypoteeklaen.ee– Laen kinnisvara tagatisel

Seda laenu pakkuvat ettevõtet eelistavad tavaliselt need inimesed, kellele Eesti pangad laenu ei anna. Nende hüpoteeklaen kannab nime “kinnisvara laen“.

Kinnisvara tagatisel laenu tingimused on üpriski tavalised: laenaja peab olema kinnisvara omanik, seepeab asuma Eesti Vabariigis ningtagatis peab olema kindlustatud kogu laenuperioodi vältel.

Samuti hindab tagatiseks oleva kinnisvara Hüpoteeklaenu poolt aktsepteeritav hindaja. Lõplik laenuleping sõlmitakse ettevõtte kontoris. Need asuvad üle Eesti:  Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus.

Taotle kohe

Hypoteeklaen.ee kinnisvara tagatisel laenu täpsemad tingimused:

 • laenusumma eraisikule algab 2000 eurost ja ulatub kuni 200 000 euroni;
 • laenu tagasimakse periood on 2-12 aastat;
 • vajadusel võetav maksepuhkus on kuni 6 kuud;
 • laenuotsus edastatakse teile 1 päeva jooksul;
 • laen kantakse laenuvõtja arveldusarvele 1 päeva jooksul pärast lepingu allkirjastamist notari juures.

Kuigi see pole hea mõte, saab vajadusel laenu võtta ka maksehäirega. Võimalused on küll piiratud, kuid olemas juhul, kui omate mingit vara, olgu selleks siis kas auto või kinnisvara. Siiski tasuks enne pikemalt järele mõelda, kui tagatisega laenu võtta. Halvimal juhul võidakse see tagatis teilt võõrandada.

Lähemalt maksehäiretest

 • Kes saab teha maksehäire kande?
 • Kaua on maksehäired nähtavad?
 • Kuidas kontrollida, kas teil on maksehäireid?

Kande maksehäire kohta saab teha lepingupartner, kellele olete võlgu jäänud enam kui 45 päeva, alates maksetähtaja järgsest päevast. Selliseks partneriks võib olla ükskõik milline krediidifirma ja võlgnevusesumma peab olema vähemalt 30 eurot. Selline võimalus on olemas kõigil krediidi või laenuettevõtetel ning nad kasutavad seda vajadusel, kui laenajate häbiposti.

Pärast sellise kande tegemist on edaspidine laenu võtmine konkreetse isiku jaoks raskendatud.

Juhul kui olete jäänud oma laenu maksetega hiljaks enam kui 45 päeva ja selline kanne on teie kohta tehtud, siis jääb see nähtavaks kõigile teie andmeid kontrollivatele ettevõtetele 3-5 aasta jooksul, isegi siis kui tasute nõude.

Kõige lihtsam moodus oma maksehäireid kontrollida on sisse logida oma internetipanka ja sealt partnerite teenuste lingi kaudu siseneda maksehäirete registrisse.

Maksehäired – KKK (korduma kippivad küsimused)

Kas maksehäire võib segada ettevõtlusega seotud tegevust?
  Jah ja ei. Kõik oleneb olukorrast. Kui soovite ettevõtjana laenu saada, siis võib kehtiva maksehäire märgi olemasolu registris tõesti takistuseks saada. Sellisel juhul ei jää teil üle muud, kui võtta hüpoteeklaenu ehk laenu kinnisvara tagatisel. Muudes toimingutes ei tohiks maksehäire omamine teid kuidagi mõjutada, sest füüsiline isik ja juriidiline isik on eraldiseisvad. Ettevõtjatele on laenu saamiseks mitmeid erinevaid võimalusi ning need erinevad paljuski eraisiku omadest. Kõige täpsema info saamiseks pöörduge kindlasti vastavasse krediidiasutusse.
Mul on maksehäire, kuid tean kindlalt, et pole võlgu?
Kui avastate, et teie kohta on Maksehäireregistris vale info, siis tuleb teil nendega ühendust võtta ja kaebus või järelepärimine esitada. Protsessi kiirendamiseks andke ka omapoolne selgitus. Kui tuleb tõesti välja, et registris olev info on vale, siis see kustutatakse.
Olen nõude, mille tõttu maksehäire oli tasunud, kas saan nüüd laenu?
Mitte ühtegi tagatiseta laenu teil kahjuks võimalik võtta pole, sest maksehäired on registris nähtavad 3-5 aastat, isegi pärast nõuete tasumist. Ainuke lisavõimalus on see, kui teie sissetulek on märkimisväärselt suurenenud ja pakute omalt poolt välja lisagarantii tagatise näol. Lõpliku otsuse langetab siiski laenuandja. Üldlevinud laenud nagu kiirlaen, tarbimislaen, sms laen, jne on arvatavasti välistatud. Kaaluda võite laenamist eraisikult.

 

Maksehäiretega laenamine on peaaegu võimatu ja selleks on ka väga head põhjused. Inimene, kes ei suuda oma laenu tagasi maksta, ei tohiks uusi laenusid juurde võtta, ka mitte kinnisvara tagatisel. Selline poliitika kaitseb pigem inimest ennast talle endale rohkemate probleemide tekitamise eest.

Võib öelda, et kõikidel laenufirmade veebilehekülgedel on üleval info vastutustundliku laenamise põhimõttest, mis tähendab et laenu andmiseks peavad krediidifirmad hindama laenaja krediidivõimekust. Selleks kontrollitakse inimese varasemat maksevõimet, sissetulekuid, kulutusi, jne. Seda tehakse sissetulekut tõendava pangaväljavõtte alusel, mille te ettevõttele laenu saamiseks esitama peate.

Kõige vähem on netopalgal kaalu kinnisvara tagatisel laenu puhul ja seda ka ainult juhul, kui kinnisvara väärtus on võrreldes laenusummaga märkimisväärne. Sellepärast on maksehäirega laenu võtmise jätkamine äärmiselt ohtlik. Olles võtnud hüpoteeklaenu ja sattudes tõsisematesse makseraskustesse võite ilma jääda ka oma kinnisvarast.

Kui võtate auto tagatisel laenu võite ilma jääda oma transpordivahendist, mida teil võib vaja minna tööl käimiseks. Seega mõelge enne laenu võtmist hoolikalt, kas ja milleks te seda teete. Tagajärjed võivad olla pöördumatud.

Eesti pangad annavad laenu sellisel juhul, kui teil puuduvad märked maksehäirete kohta kuni 7 aastat tagasiulatuvalt, alates hetkest, mis laenu taotlete. Teise krediidiasutused näevad maksehäireid tagasiulatuvalt kuni 5 aastat.

Juhul kui soovite laenu võtta ja teie majanduslik seis on suuresti paranenud, siis kinnisvara tagatise korral te seda ka saate.

Siiski tuleb teil oma majanduslikku võimekust tõendada6 kuu pangaväljavõttega, kus on näha teie laenumised ja väljaminekud. Teie andmeid kontrollitakse põhjalikult ning lõpliku otsuse langetab kogu krediidiasutuse laenukomisjon. Seega peavad nad uskuma teie majanduslikku stabiilsust.

Kõige hullem stsenaarium, mille küüsi maksehäiretega inimesed võivad langeda on vana laenufinantseerimine uuega. Lõppkokkuvõttes see inimese probleeme ei lahenda, vaid tekitab hoopis uusi. Loomulikult kui suudate kallima laenu odavama vastu vahetada võidate intressidelt, sama on siis kui uue laenu tingimused on soodsamad.

Odav laen on alati parem laen, kui ebaõiglastel tingimustel võetud suur summa, millelt maksate veel suuremaid intresse.

Rohkem infot oma võimaluste kohta saate kindlasti, kui pöördute laenunõustaja poole.

Kui laenu võtmine on teie jaoks siiski paratamatus, siis püüdke laenata sõpradelt, perekonnalt või mõnelt teiselt inimeselt, kes teile abiks võib olla. Olemasoleva kinnisvara või autolaenu saamiseks tagatiseks andmine ei ole hea lahendus, kui te ei soovi oma kodust ja/või autost ilma jääda.

Juhul kui vajate siiski suuremat summat, siis laenu saamiseks minimaalne aeg, mis peab maksehäirest olema möödas on 6 kuud, samuti peate suutma tõestada, et teil on suurem netopalk ja isiklikud kulutused kontrolli all.

Kui te pole kindlad, kuidas finantsprobleemide korral edasi toimida, kaaluge finantsnõustaja poole pöördumist. Nõustaja aitab teil eelarve teha ja tulud/kulud kontrolli alla saada. Võibolla pärast seda teil polegi vaja enam laenu võtta.

Kaaluge ka mõnedest mitte nii vajalikest asjadest/teenustest loobumist. Tarbimine on harjumuse asi ning kokkuhoid aitab igasugust kehva majanduslikku olukorda parandada. Lisaks on kokkuhoid tänapäeval populaarne teema ja sellekohaseid nõuandeid leiab internetist ja teistest allikastest palju.

Mõelge hoolega, enne kui maksehäiretega uuesti laenama hakkate!!!