Miinimumpalga all peetakse silmas elatusmiinimumi, mis on Eesti praegu 540 eurot ning suur protsent meie elanikest täpselt nii palju igakuiselt teenibki.

Keskmiselt saab miinimumpalka iga viies eestlane ning on ka neid, kes peavad ja on leppinud sellest väiksema sissetulekuga.

Miinimumpalga küsimus puudutab sagedamini ka neid inimesi, kelle kontod on arestitud kohtutäiturite poolt, sest seaduse kohaselt ei ole kohtutäituritel õigusi kinni pidada inimese sissetuleku alammäära, vaid ainult seda mis jääb üle selle summa.

Seda ainult juhul, kui inimene on ära täitnud vastavasisulise avalduse, kui seda pole tehtud võib kohtutäitur kinni pidada kogu palga. Sellepärast on oluline kohtutäituriga suhtlemine ning võimaluse korral pakub ta teile ka osamaksete graafikut.

Elatusmiinimum vs toimetulekupiir

Elatusmiinimum ja toimetuleku piir on kaks täiesti erinevat asja, kui elatusmiinimum ehk miinimumpalk on 540 eurot, siis toimetulekupiir on Eestis kõigest 215 eurot ühe inimese kohta leibkonnas.

Toimetulekupiiri arvutatakse lüües kokku kõik peret üleval pidavate isikute sissetulekud, siis jagatakse saadud number ülalpeetavate arvuga. Sellise arvutuse kohaselt määratakse ära, kellel on õigus saada toimetulekutoetust. Toimetuleku ja sellega seonduva kohta saate põhjalikumalt lugeda Eesti.ee portaalist.

Teine termin, mida aetakse pidevalt sassi, on toimetulekupiir. Toimetulekupiir on summa, mis oleks vajalik igapäevaseks äraelamiseks kuu jooksul. 2018. aastal on selleks 215 eurot ning sedasama piiri kasutatakse ka toimetulekutoetuse väljastamiseks.

Kas laenu võtmine miinimumpalgaga on võimalik?

Kui saate miinimumpalka, siis on äärmiselt oluline endale mitte lisakohustusi juurde luua, sest selline sissetulek on juba iseenesest väga väike, kujutage nüüd ette olukorda, kui peate sellisest summast veel laenu osamakseid tasuma hakkama.

Siiski tuleb vahel elus olukordi, kui laenu võtmine on ainuke võimalus mõne elulise probleemi lahendamiseks. Näiteks pole harvad juhused, kui puruneb auto, kuid seda vajatakse tööl käimiseks või läheb kodus katki külmkapp, ilma milleta on toidu säilitamine võimatu.

Laenu võtmine vajalikeks toiminguteks on õigustatud, kui võtate oma netopalka ja väljaminekuid tõsiselt.

Kui teile tundub, et saaksite väikest laenu osamakset igakuiselt siiski tasuda või, kui laenatav summa on väike, siis võite seda kaaluda. Alternatiiviks laenu võtmisele on ka järelmaks, mille summad on tavaliselt väiksemad, kui laenu osamaksete puhul.

Laenu võtmisel on oluline omada kohusetunnet ja endale täie tõsidusega tunnistada tõde oma sissetulekute ja väljaminekute kohta. Kui siiski tunnete, et laenu võtmine on äärmiselt vajalik, tehke piisavat eeltööd, et saada võimalikult soodne laen, mida suudate hiljem ka tagasi maksta.

Kui te seda ei tee, võib teie majanduslik olukord kalli laenu võtmisel hoopis halveneda ning lõppeda maksehäirega.

Kui teie ainukeseks sissetulekuks on miinimumpalk ja teil on tungiv vajadus laenu võtta, siis ei tasu meelt heita, on mõningaid võimalusi ja asutusi, kes saavad teid selles aidata.

Mõned näited selliste laenu andvate ettevõtete kohta on välja toodud allpool.

Cooppank

  • Laenu saab taotleda Coopi poodidest üle terve Eesti.
  • Selleks, et laenu saada peab teie netopalk olema suurem, kui 240 eurot.
  • Väikelaenu intressid algavad 15% ning laenu antakse summas 300– 15000 eurot.

TF Bank

  • TF Bank pakub pikemaajalist laenu, mida saab tagasi maksta 12 kuud kuni 7 aastat.
  • Laenu saab võtta alates paarisajast eurost kuni 15000 euroni.
  • Laen on sihtotstarbeline ehk laen konkreetse asja ostmiseks või kulude katmiseks.
  • Sellise väikelaenu intressid algavad 9.9%.

Inbank

  • Inbank annab ilma tagatiseta väikelaenu, mille summad algavad 300 eurost ning ulatuvad kuni 10 000 euroni.
  • Peale laenutaotluse täitmist, saate äärmiselt kiire vastuse.
  • Soovi korral saate avada ka hoiuse.

 

Laenu võtmisel on lisaks teie sissetulekule oluline ka see, kui palju muidu kohustusi on teil igakuiselt tasuda. Juhul, kui teil on juba mõni laen, olgu selleks siis kiirlaen, tarbimislaen või mitmed järelmaksud, võib uue laenu võtmine raskendatud olla.

Reeglite kohaselt peab laenu saamiseks peab inimesel kätte jääma vähemalt 40% tema netopalgast.

Enne kui soovite miinimumpalgaga laenu võtta, tehke pisut uurimistööd, nii leiate enda jaoks kõige odavama mooduse ja võite kokku hoida sadu eurosid laenu haldustasudelt, lepingutasudelt, jne kõrvalkuludelt.

Vaadake korralikult üle ka oma igakuised sissetulekud ja väljaminekus, sest need mõjutavad otseselt teie kohta tehtavat laenuotsust.

Targalt laenamine nõuab teadmisi, paljudest teemadest, mis laenu võtmisega lähedalt seotud on oleme oma veebilehel andnud üsna põhjaliku ülevaate ning on väärt tutvumist.